Boomerang partners Boomerang partners

מדיניות התוכנית  BoomerangGroup OÜ

מבוא

חברת Ads Global Limited (להלן: "אנחנו", "שלנו", "אותנו"), מציגה תוכנית שיווק משותפת ומספקת שירותי שיווק למספר מותגים המופעלים על ידי קבוצת החברות שלה או, לפי העניין, על ידי החברה מהקבוצה בהתאמה. הפניות "אתה", "שלך" ו/או "תוכנית משותפת" מתייחסות לאדם או ישות משפטית אשר הסכימו לקדם אותנו תמורת עמלה משחקנים שהופנו אלינו בהתאם לתנאי התוכנית  https://boomerang-partners.com /. פיתחנו את מדיניות שמירת הפרטיות זו על מנת לעזור לכם להבין כיצד אנו אוספים, משתמשים ומגנים על המידע שלכם ועל המידע של שחקנים שאתם מפנים אלינו לצורך הפעלת שירותי הקזינו המקוון והימורי ספורט שלנו. בהתאם לתנאי השימוש באתר שלנו, כמו גם בכל אתרים אחרים בשליטתנו, עליכם לקרוא הודעה זו בעיון על מנת לקבל החלטות מושכלות. עובדת הביקור באתרים שלנו או פתיחת חשבון אישי על ידי השירותים שלנו, מעיד על הסכמתכם למדיניות שמירת הפרטיות שלנו.

איזה מידע אנחנו אוספים?

אנו אוספים מידע אישי כאשר אתם ו/או השחקנים שאתם מפנים משתמשים כראוי בשירותי ההימורים המקוונים שלנו, מצטרפים לתוכנית השותפים שלנו, שולחים פניות, נרשמים לצורך קבלת מידע או שירותים אחרים, או כאשר אתם עונים לנו. צדדים שלישיים אשר אתם ו/או השחקנים שאתם מפנים בוחרים לחשוף מידע אישי עשויים גם הם לספק לנו מידע אישי. אנו יכולים לאסוף מידע אישי כגון שם וכתובת הדוא"ל שלך, כתובת מגורים, מספר טלפון, פרטי כרטיס חיוב/כרטיס אשראי ומידע אחר שנאסף בעת ההרשמה או באמצעות סקרים או שאלונים מקוונים.

כיצד מעובד מידע עליך ו/או על שחקנים שהופנו על ידך?

מידע אודותיך ו/או אודות השחקנים המופנים על ידך עשוי להיחשף במהלך עיבוד לחברות אחרות של הקבוצה ולעובדיהן; לכל ספקי שירות אחרים המשתמשים במידע האישי שלך ו/או במידע האישי של השחקנים שאתה מפנה אלינו כדי לספק לנו שירותים, כגון: ספקי שירותי תשלום, ספקי שירותי שיווק, שירותי אימות נתונים ומוסדות פיננסיים, במידה הדרושה לביצוע תשלומים, ניהול מסעות שיווק משותפים, הקלה על פתיחת חשבונות חדשים ומניעת הונאה ביחס לשירותים הניתנים דרך האתר שלנו; או לכל רואי חשבון, קבלנים או יועצים אחרים הבודקים כל אחד מהתהליכים העסקיים של הקבוצה.

כל עיבוד נתונים על ידי כל נמעני הנתונים אלה כפוף להסכם עיבוד הנתונים הרלוונטי במסגרת התקנות החוקיות, ובכך נשמרות זכויותיך ו/או הזכויות של השחקנים שהופנו על ידך בהתאם לחוקי הגנת המידע.

מה האחריות שלך כלפי השחקנים שאתה מפנה?

אם אתה בעצמך מקבל ומעבד מידע אישי משחקנים שאותם אתה מפנה אלינו לאחר מכן, עליך לוודא שהם נתנו את הסכמתם המפורשת להעברת נתונים האלה אלינו, והמידע האישי הזה מעובד ומועבר ממך אלינו בהתאם חוקים רלוונטיים, אך בכל מקרה בתנאים המחמירים לא פחות מאלה שמפורטים כאן. אתה מסכים לשפות אותנו בגין כל התביעות וההוצאות הנלוות שהובאו נגדנו ונגרמו לנו כתוצאה מהפרת סעיף זה.

למי נחשף מידע עליך ו/או על שחקנים שהופנו על ידיך ("נמענים")?

אנו מבטיחים שמידע עליך ו/או על שחקנים שהופנו על ידיך לא ייחשף למוסדות ממלכתיים או לרשויות ממשלתיות במקרים הבאים:

  • יש לנו את הסכמתך בכתב ו/או את הסכמות השחקנים שהופנו על ידך להעברת מידע אישי כזה לצדדים שלישיים;

 

  • יש לנו צורך במידע האישי שלך ו/או את המידע האישי של השחקנים שהופנו על ידיך, ומידע זה מאפשר לנו לזהות אותך על מנת לספק את השירותים שביקשת (אם בכלל);
  • אנו מגיבים לזימונים, צווי בית משפט או הליכים משפטיים;
  • אנו סבורים שהפעולות שלך ו/או הפעולות של השחקנים המופנים על ידיך באתרים שלנו מפרות את תנאי השירות שלנו או את תנאי השימוש בשירותים מסוימים שלנו או של השחקנים המופנים.

בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף ולהעביר את הנתונים האישיים שלך ו/או של השחקנים שהופנו על ידיך לספקי שירותי התשלום והמוסדות הפיננסיים.

בטיחות

האחריות העיקרית שלנו היא לשמור על בטיחות הפרטים שלך ו/או הפרטים של השחקנים שהופנו על ידיך.

הגישה הפנימית לכל הנתונים מוגבלת ומבוקרת בקפדנות. יישמנו את מדיניות האבטחה הדרושה, כמו גם פקודות ואמצעים טכניים להגנה על נתונים אישיים מפני גישה בלתי מורשית, שימוש או חשיפה לא נאותים, שינוי לא מורשה, השמדה בלתי חוקית או אובדן מקרי. כל העובדים ומעבדי הנתונים שלנו שיש להם גישה למידע האישי שלך ו/או למידע האישי של שחקנים המופנים על ידך נדרשים לכבד את האופי הסודי של מידע זה בהתאם לחוקי הגנת הנתונים והפרטיות.

קבצי ה- Cookie

אנו עשויים לשלוח קובץ ה-  Cookie הקבוע אליך ו/או לשחקנים שאתה מפנה כאשר אתה או הם נרשמים אצלנו. קובץ ה- Cookie הוא קובץ קטן שניתן למקם על הכונן הקשיח של המחשב שלך ו/או המחשב של השחקנים שאתה מפנה, אשר מיועד להרשמת נתוני המשתמש. קובצי ה- Cookie יכולים לעזור לנו לזהות אותך ו/או את השחקנים שאתה מפנה בפעם הבאה שאתה או הם נכנסים לאתר שלנו, יכולים למשוך את תשומת הלב שלנו לפרסומות שאתה או הם לוחצים עליהן ואתרים אחרים שאתה או הם נכנסים בהם באמצעות הקישור שלנו. זה מאפשר לנו להתאים את השירותים שאנו מספקים להעדפותיך. אנו עשויים גם להשתמש בנתונים המתקבלים באמצעות קובצי ה- Cookie כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר שלנו על ידך ו/או השחקנים שאתה מפנה. אתה ו/או השחקנים שהפנית אינם מחויבים לקבל את קבצי ה- Cookie מאתנו או מכל אתר אחר. אתה ו/או שחקנים המופנים על ידך יכולים להגדיר את הדפדפן שלך לסרב לקבלת קבצי ה- Cookie . אנא עיין בפרק "עזרה" בדפדפן שלך ו/או בדפדפן של השחקנים שהפנית לקבלת הוראות כיצד לעשות זאת בצורה נכונה. עם זאת, מסיבות אבטחה לגיטימיות, זכותנו לסרב גישה לתוכן אתר מסוים אם אתה ו/או השחקנים שאתה מפנה לא מסכימים לשימוש בקבצי ה- Cookie או באמצעים דומים.

הגנה על קטינים

השירותים הניתנים באתר זה אינם מיועדים לקטינים מתחת לגיל ההסכמה החוקית. כל אדם המספק לנו את המידע האישי שלו מצהיר בפנינו שהוא בן 18 לפחות או שהגיע לגיל ההסכמה החוקית בתחום השיפוט שלו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגשת ולאמת כל מידע אישי שסופק או נאסף משחקנים שהופנו על ידך. אם נודע לנו שקטין ניסה לספק או סיפק מידע אישי דרך אתר זה, זכותנו לא לקבל מידע זה ולנקוט בצעדים להסרת מידע כזה מהרישומים שלנו.

העברה מחוץ לאיחוד האירופי

ייתכן שיהיה צורך להעביר את המידע האישי שלך ו/או את המידע האישי של השחקנים שהופנו על ידיך לחברות אחרות הממוקמות במדינות מחוץ לאיחוד האירופי. זה עשוי להתרחש אם אחד מהשרתים שלנו או שרתי קבוצת החברות שלנו נמצאים או מבוססים מחוץ לאיחוד האירופי, אם אתה ו/או השחקנים שהפנו על ידיך משתמשים בשירותים ובמוצרים שלנו בזמן שהייתכם במדינות מחוץ לאיחוד האירופי, או אם נעביר המידע האישי שלך או שלהם לחברות כאלה למטרות שלגביהן אתה או הם מקבלים הודעה מוקדמת. ייתכן שהחקיקה השומרת על הגנת הנתונים, הפרטיות של מדינות מחוץ לאיחוד האירופי לא יהיו מספיק מקיפים, ובמקרה זה ננקוט בצעדים כדי לספק רמה דומה של הגנה למידע שלך ו/או למידע של השחקנים שהופנו על ידיך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הגנת הפרטיות הזו בכל עת ובמקרה של שינויים בחוקי הגנת המידע והפרטיות הרלוונטיים לקבוצת החברות. על ידי מתן מידע אישי על עצמך ו/או על השחקנים שאתה מפנה, אתה והם מסכימים לשימוש במידע זה כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו. אם נשנה את מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, נפרסם את השינויים בעמוד זה וייתכן שנפרסם הודעות בדפים אחרים באתר כך שאתה ו/או השחקנים שאתה מפנה תהיו מודעים תמיד לאופן אסיפת המידע ולאופן ששימוש במידע. המשך השימוש שלך בשירות זה מעיד על הסכמתך לכל שינוי כזה, אז אנא בדוק את העמוד הזה באופן קבוע.

איך ליצור אתנו קשר

אם יש לך שאלות כלליות לגבי השירותים או המידע שאנו אוספים עליך ו/או השחקנים שהופנו על ידיך, וכיצד אנו משתמשים במידע זה, אנא צור אתנו קשר בדוא"ל Aff@boomerang-partners .com  או על ידי שליחת מכתב:

לעובד האחראי על הגנת מידע

7/F MW Tower 111 Bohnam Strand, Sheung Wan, Hong Kong

אנו נעשה כל מאמץ להגיב תוך זמן סביר. אנא אל תהסס לפנות אלינו בכל עת. אם אינך מרוצה מהתגובה שלנו, זכותך לפנות לרשות הפיקוח הרלוונטית להגנת מידע.

מדיניות הגנת פרטיות זו עודכנה לאחרונה ב-24 באוגוסט 2022