Boomerang partners Boomerang partners

Εισαγωγή

Η Ads Global Limited που αναφέρεται παρακάτω ως «Εμείς», «Δικοί μας», «Εμείς», αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα μάρκετινγκ θυγατρικών και παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ σε μια σειρά από εμπορικά σήματα που διαχειρίζεται ο Όμιλός της ή η σχετική εταιρεία του Ομίλου ανάλογα με την περίπτωση . “Εσείς”, “Σας” ή/και “Συνεργάτης” σημαίνει το άτομο ή οντότητα που έχει συμφωνήσει να μας προωθήσει ως αντάλλαγμα για τη προμήθεια για τους παίκτες που μας παραπέμπονται σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συνεργασίας που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://boomerang-partners.com/terms. Συγκεντρώσαμε αυτήν την πολιτική απορρήτου για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας και εκείνων των παικτών που παραπέμπετε σε εμάς για τους σκοπούς της λειτουργίας των διαδικτυακών μας υπηρεσιών καζίνο και αθλητικών στοιχημάτων. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την ειδοποίηση σε συνδυασμό με τους Όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε άλλων τοποθεσιών που διαχειριζόμαστε για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Επισκεπτόμενοι τους ιστότοπούς μας ή κάνοντας εγγραφή λογαριασμού μέσω των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου.

 

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες όταν εσείς και/ή οι παίκτες σας που αναφέρετε ως κατάλληλους χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαδικτυακού τζόγου μας, συμμετέχετε/ουν στο πρόγραμμα Συνεργατών μας, κάνετε/ουν έρευνα για τους πελάτες, εγγράφεστε/ουν για πληροφορίες ή άλλες υπηρεσίες ή όταν απαντάτε/ουν σε εμάς. Επιλεγμένοι τρίτοι, τους οποίους Εσείς και/ή οι παίκτες που αναφέρετε ως κατάλληλους έχουν επιλέξει να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες, μπορούν επίσης να μας παρέχουν προσωπικές πληροφορίες. Οι τύποι προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τα δεδομένα χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή ή μέσω ηλεκτρονικών ερευνών ή ερωτηματολογίων.

 

Πώς γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών σας ή/και των παικτών που αναφέρατε;

Τα στοιχεία σας ή/και των αναφερόμενων παικτών σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν για επεξεργασία σε οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες εντός του Ομίλου και στους υπαλλήλους τους. Τυχόν τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία σας ή/και των αναφερόμενων παικτών σας για να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς όπως: πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, επαληθευτές δεδομένων και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο βαθμό που απαιτείται για την ολοκλήρωση των πληρωμών, κοινές εκστρατείες μάρκετινγκ, διευκόλυνση του ανοίγματος νέων λογαριασμών και πρόληψη απάτης για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας· ή τυχόν ελεγκτές ή εργολάβους ή άλλους συμβούλους που ελέγχουν οποιαδήποτε από τις επιχειρηματικές διαδικασίες του Ομίλου.

 

Οποιαδήποτε επεξεργασία εκτελείται από οποιονδήποτε παραλήπτη θα διέπεται από την απαραίτητη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με τη μορφή και την ουσία που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματά σας ή/και των αναφερόμενων παικτών σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

 

Ποια είναι η ευθύνη σας απέναντι στους παίκτες που αναφέρετε;

Εάν εσείς οι ίδιοι λαμβάνετε και επεξεργάζεστε προσωπικές πληροφορίες από παίκτες τους οποίους αναφέρετε στη συνέχεια σε εμάς, τότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για μια τέτοια μεταφορά σε εμάς και ότι αυτές οι προσωπικές πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία και μεταφέρονται από εσάς σε εμάς σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Σε κάθε περίπτωση υπό όρους όχι λιγότερο αυστηρούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε έναντι όλων των αξιώσεων και των σχετικών δαπανών που υποβλήθηκαν και υποστήκαμε από Εμάς λόγω της παραβίασης αυτής της ρήτρας.

 

Σε ποιον αποκαλύπτονται τα στοιχεία σας ή/και των παικτών που αναφέρατε (“παραλήπτες”);

Διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας ή/και των παικτών που αναφέρατε δεν θα αποκαλυφθούν σε κυβερνητικά ιδρύματα ή αρχές εκτός εάν:

 

  • έχουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σας ή/και των παικτών που αναφέρατε να κοινοποιήσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με τρίτους.

 

  • απαιτούμε τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία σας ή/και των παικτών που παραπέμπετε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει (εάν υπάρχουν).

 

  • ανταποκρινόμαστε σε κλήσεις, δικαστικές εντολές ή νομικές διαδικασίες.

 

  • διαπιστώνουμε ότι οι ενέργειές σας ή/και των παικτών που αναφέρατε στους ιστοτόπους μας παραβιάζουν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας ή οποιεσδήποτε από τις οδηγίες χρήσης μας ή/και των παικτών σας που αναφέρατε για συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε και να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή/και των αναφερόμενων παικτών σας στους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών διακανονισμού πληρωμών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

Ασφάλεια

Η κύρια υποχρέωσή μας είναι η διατήρηση των δεδομένων σας ή/και των αναφερόμενων παικτών σας.

 

Η εσωτερική πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα είναι περιορισμένη και παρακολουθείται αυστηρά. Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Όλοι οι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή οι χειριστές μας που έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας ή/και των παικτών που αναφέρατε είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών σας ή/και των πληροφοριών των παικτών που παραπέμψατε σύμφωνα με τα ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και απορρήτου.

 

Cookies

Ενδέχεται να στείλουμε σε εσάς ή/και στους παίκτες που αναφέρατε ένα μόνιμο cookie όταν εσείς ή αυτοί εγγραφείτε σε εμάς. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που μπορεί να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή/και των αναφερόμενων παικτών σας για σκοπούς τήρησης αρχείων. Τα cookies μπορούν να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε εσάς ή/και τους παίκτες που αναφέρατε όταν εσείς ή αυτοί επισκεφθείτε την επόμενη φορά τον ιστότοπό μας, σημειώστε τις διαφημίσεις στις οποίες εσείς ή αυτοί κάνουν κλικ και τους άλλους ιστότοπους που μπαίνετε εσείς ή αυτοί μέσω συνδέσμου από τον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στις δικές σας προτιμήσεις ή στις προτιμήσεις τους. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που δημιουργούνται από τα cookies για να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς ή/και τους αναφερόμενους από εσάς παίκτες. Δεν είστε υποχρεωμένοι ούτε εσείς ούτε οι παίκτες που αναφέρετε να αποδεχτείτε ένα cookie από εμάς ή από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Εσείς ή/και οι παίκτες που αναφέρατε μπορείτε να τροποποιήσετε τα προγράμματα περιήγησής σας έτσι ώστε να μην αποδέχονται τα cookies. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή/και του προγράμματος περιήγησης που αναφέρατε εσείς για οδηγίες σχετικά με το πώς να το κάνετε σωστά. Ωστόσο, για νόμιμους λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να αρνηθούμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ιστότοπου, εκτός εάν εσείς ή/και οι παίκτες που αναφέρατε αποδεχτείτε τη χρήση ενός cookie ή παρόμοιας μεθόδου.

 

Προστασία Ανηλίκων

Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν προορίζονται ούτε απευθύνονται σε ανηλίκους ή άτομα κάτω από την ηλικία της νόμιμης συναίνεσης. Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τις πληροφορίες του σε εμάς δηλώνει σε εμάς ότι είναι 18 ετών ή άνω της ηλικίας της νόμιμης συναίνεσης στη δικαιοδοσία του. Διατηρούμε το δικαίωμα πρόσβασης και επαλήθευσης οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλονται από ή συλλέγονται από τους παίκτες που αναφέρονται από εσάς. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος έχει προσπαθήσει ή έχει υποβάλει προσωπικές πληροφορίες μέσω αυτού του ιστότοπου, ενδέχεται να μην αποδεχθούμε αυτές τις πληροφορίες και ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τα αρχεία μας.

 

Μεταφορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρετε τα προσωπικά στοιχεία σας ή/και των παικτών που αναφέρατε σε άλλες εταιρείες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν οποιοσδήποτε από τους διακομιστές μας ή τα μέλη του Ομίλου βρίσκεται ή εδρεύει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν εσείς ή/και οι παίκτες που αναφέρατε χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ενώ επισκέπτεστε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εάν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας ή τις προσωπικές τους πληροφορίες σε τέτοιες εταιρείες για σκοπούς για τους οποίους Εσείς ή αυτές θα λάβετε εκ των προτέρων ειδοποίηση. Η προστασία δεδομένων, το απόρρητο και άλλοι νόμοι αυτών των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να μην είναι τόσο ολοκληρωμένοι και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι παρέχεται παρόμοιο επίπεδο προστασίας στις πληροφορίες σας ή/και των παικτών που αναφέρατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να μεταποιήσομε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και ως απάντηση στις αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου που ισχύει για τον Όμιλο. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτοποίησης ή/και των παικτών που αναφέρατε σε εμάς, εσείς και αυτοί συναινείτε στη χρήση αυτών των πληροφοριών όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα και ενδέχεται να τοποθετήσουμε ειδοποιήσεις σε άλλες σελίδες του ιστότοπου, έτσι ώστε εσείς ή/και οι παίκτες που αναφέρατε να γνωρίζετε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας θα σημαίνει ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές γίνονται, επομένως παρακαλούμε να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς ή/και τους παίκτες που αναφέρατε και τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο Aff@boomerang – partners.com ή στέλνοντας μια επιστολή στη διεύθυνση:

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

7/F MW Tower 111 Bohnam Strand, Sheung Wan, Χονγκ Κονγκ.

 

Θα καταβάλουμε προσπάθεια να απαντήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 24 Αυγούστου 2022